Acceptance

 

Die studierigtings vir graad 10-12 is as volg. / The study directions for grade 10-12 are as follows:

 

OPSIE 1 / OPTION 1

 

OPSIE 2 / OPTION 2

Verpligte vakke / Compulsory subjects

 

Verpligte vakke / Compulsory subjects

Afrikaans

OF/OR

Afrikaans

Engels / English

 

Engels / English

LewensoriŽntering / Life Orientation

 

LewensoriŽntering / Life Orientation

Wiskunde Geletterdheid / Maths Literacy

 

Wiskunde Geletterdheid / Maths Literacy

Keuse vakke / Choice subjects

 

Keuse vakke / Choice subjects

Toerisme / Tourism

 

Landbou Tegnologie / Argicultural Technology of / or

Toerisme / Tourism

Besigheidstudies / Business Studies

 

Ingenieurs Grafiese Ontwerp / Engineering Graphics Design

Rekenaar Toepassings Tegnologie /

Computer Applied Technology of / or

Ingenieurs Grafiese Ontwerp / Engineering Graphics Design

 

Rekenaar Toepassings Tegnologie /

Computer Applied Technology